Ajatuksia Teknisessä lautakunnassa työskentelystä tältä kaudelta

Lautakuntatyössä on tärkeää olla hyvät pohjatiedot päätettävistä asioista.

Kuluva, ensimmäinen kauteni Teklassa on sisältänyt mielestäni isoja asioita. Alusta asti rakentaminen on ollut, ja edelleen on, meille se suurin ja työllistävin asia. Asioihin perehtyminen on vaatinut ja vaatii aikaa. Asiat on tuotu Teklalle pääsääntöisesti hyvin valmisteltuina, mutta ei päätettyinä ja monista asioista on käyty pitkiäkin keskusteluita, jopa useammissa kokouksissa.

Valmistelusta huolimatta kaikki asiat eivät ole edenneet päätöksentekoon ja toteutukseen saakka heti, joskus lautakunta on palauttanut joitain asioita valmisteluun lisäselvityksiä tai lisävalmistelua varten. Kokousilmapiiri on ollut hyvä, mikä on taannut mielestäni hyvän lopputuloksen.

Teklassa ja muissakin lautakunnissa pidän erittäin tärkeänä, että lautakunnan jäsenillä on hyvät pohjatiedot lautakunnassa päätettävistä asioista. Kyllä Kärkölä teknisen puolen osalta on aivan erinäköinen kuin kauden alussa, mikä on hieno asia.

Kari Julkunen

Ajatuksia Teknisessä lautakunnassa työskentelystä tältä kaudelta kuva