Sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta

Kokemuksia sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa toimimisesta

Sain kutsun Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan syksyllä 2018. En ole koskaan aiemmin osallistunut kunnan päätöksentekoon, joten kokemus on ollut minulle täysin uusi.

Lautakunta kokoontuu noin kerran kuussa. Kokouksen agenda ja materiaali toimitetaan lautakunnan jäsenille viikko etukäteen. Yllätyin aluksi etukäteismateriaalin määrästä. Ennen kokousta materiaaliin on perehdyttävä ja aluksi tuntui, ettei aika tahdo riittää. Aikataulutuksen oppi kuitenkin nopeasti ja osasi jo etukäteen ajan käytön puolesta varautua materiaaliin perehtymiseen.

Alkuun yllätti myös kokousten muodollisuus. Puheenvuoroja pyydetään ja puheenjohtaja jakelee puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä. Puheenvuorosta kiitetään puheenjohtajaa ja vasta sitten esitetään oma asia. Täytyy myöntää, että muodollisuus on minulle vierasta edelleen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on ollut tällä kaudella osaamista ja tietotaitoa laidasta laitaan. Myös osallistujien ikäjakauma on vaihteleva, vaikkakin nuorempia henkilöitä saisi olla selvästi enemmän. Virkamiehet valmistelevat agendalle tulevat asiat. Arvostan kovasti kunnan virkamiesten osaamista, koska silloin lautakunnan työskentely on myös jouhevaa. Lautakunnassa keskustelu on ollut ideoivaa, avointa ja arvostavaa. Kokousten kesto on vaihdellut, pisin kokous taisi kestää 3,5 tuntia.

Lautakuntatyöskentelyn jälkeen päätöksenteko etenee valtuustoon. En ole ollut valtuutettu, mutta oma Kärkölä-ryhmä on kuitenkin hyvin ollut tukena myös lautakuntatyössä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenyys on ollut mielenkiintoinen matka kunnalliseen päätöksentekoon. Olen oppinut kuinka tärkeää lautakuntatyö on, koska valmistelussa oleviin asioihin on vielä helppo vaikuttaa. Olen ylpeä siitä, että olemme saaneet useita asioita rivakasti eteenpäin ja uskon, että

kuntalaisille Kärkölästä on tullut entistä parempi paikka asua. Työ jatkuu tietenkin edelleen.

Maija Saarinen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta kuva