Vaalikauden tilinpäätöksestä ja tulevaisuudesta

Kärkölä-ryhmä on tehnyt yhteistyössä muiden valtuustoryhmien kanssa kuntalaisten kannalta isoja päätöksiä.

Neljä vuotta sitten olin irrotettuna elämäntehtävästäni. Päätin pitää ammatillista taukoa ennen uusia haasteita. Kauko Issakaisen kannustuksen ja yhden tammikuussa 2017 esitetyn facebook postauksen jälkeen kehittyi Kärkölään uusi valtuustoryhmä, jonka tavoitteena oli kunnan aktiivinen kehittäminen.

Uusi Kärkölä-ryhmä on tehnyt yhteistyössä muiden valtuustoryhmien kanssa kuntalaisten kannalta isoja päätöksiä. Käytännössä kaikki koulut joudutaan rakentamaan uusiksi. Tätä emme osanneet kunnan strategiassa huomioida, mutta kunnan perustehtävän järjestämisen ollessa uhattuna, kunnan hallinto pystyi tähän vahvasti vastaamaan.

Erityinen kiitos rakentamisen toimikunnalle, joka vei asiaa eteenpäin tarmokkaasti ja ammattitaidolla teknisen johdon kanssa. Jälkikäteen ajatellen tehdyt ratkaisut ovat olleet välttämättömiä ja hoidettu kuntalaisten kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Erityinen huolena kunnassa ovat olleet työttömyyskehitys, väestön ikärakenteen muutos, päihdeongelmat ja nuorten pärjääminen. Olen osaltani pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että me kuntalaiset suuntaamme resursseja näiden asioiden hoitoon. Uskon, että näihin asioihin sijoitetut eurot tulevat korkojen kanssa takaisin meille kuntalaisille.

Kärkölä-ryhmä on valmis jatkossakin kantamaan vastuuta kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämisestä. Haluamme jatkossakin pitkäjänteisesti ja avoimesti kehittää kunnan elinvoimaa hyvässä yhteistyössä. Kevään aikana tehtävä strategiatyö antaa suunaa seuraavalle vaalikaudelle päättäjille, kunnan työntekijöille ja viranhaltijoille.

Toivottavasti työmme kunnan kehittämiseksi saa sinutkin mukaan myönteiseen kehittämiseen!

Markku

Kärkölän kunnan pormestari

Vaalikauden tilinpäätöksestä ja tulevaisuudesta kuva