Kärkölän hallinnosta

Kuntalaisten hyvinvoinnin huomiointi on keskeinen tavoite kaikessa päätöksenteossa. Hyvä johtaminen huomioi sidosryhmät ja pyrkii asiakaslähtöiseen toimintaan.

Julkisen puolen hallinnon järjestämisessä on yleinen perusperiaate, että virkamiesten vastuu päätösten valmistelusta ja vaaleilla valittavien luottamushenkilöiden päätäntävalta erotetaan toisistaan. Laajalti länsimaissa on kuitenkin kuntien johtajana vaaleilla valittava pormestari, joka vastaa myös virkamiesjohdon toiminnasta. Suomessa kunnat ja kaupungit voivat valita kuntajohtajamallin ja pormestarimallin välillä.

Kunnan hallintoa ohjaa hallintosääntö, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa. Tässä 51-sivuisessa ohjeistuksessa määritellään yksityiskohtaisesti vastuut kunnan päätöksenteossa. Se löytyy kunnan internet sivuilta:

"Pormestari johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa sekä toimii kunnan protokollan mukaisena johtajana yhteistyössä valtuuston puheenjohtajan kanssa. Pormestarin sijaisena pormestarin ollessa poissa tai esteellinen muissa kuin kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävissä toimii kansliapäällikkö taikka sivistysjohtaja tässä järjestyksessä. Pormestarin johtamistyön apuna toimii toimialajohtoryhmä, joka toimii strategisena valmistelijana, resurssien yhteen sovittajana ja tiedonkulun varmistajana toimialojen välillä. Toimialajohtoryhmään kuuluvat toimialajohtajat ja pormestarin kutsumat asiantuntijat."

Koen itse keskeiseksi tavoitteeksi kuntalaisten hyvinvoinnin huomioimisen kaikessa päätöksenteossa. Hyvä johtaminen huomioi sidosryhmät ja pyrkii asiakaslähtöiseen toimintaan. Kunnan palvelujen laadun kehittämisessä keskeistä on kunnan työntekijöiden työhyvinvointi. Parhaimmillaan kuntalaiset, yrittäjät, kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt pyrkivät yhdessä kehittämään kuntayhteisöä avoimessa ja myönteisessä hengessä. On selvä, että osassa päätöksistä löytyy monenlaisia mielipiteitä. Tärkeä keino yhdistää kuntalaisten tavoitteet yhteisiksi on syksyllä uuden kuntastrategian päättäminen keväällä valittavan valtuuston toimesta.

Kärkölä-ryhmä kannattaa pormestarimallin jatkoa ja asetti minut pormestariehdokkaaksi. Päätös kunnan tulevaisuudesta päätetään kuntavaaleissa kuntalaisten toimesta, kannattaa äänestää.

Kärkölän hallinnosta kuva