Kärkölä-ryhmän arvot

Periaatteet

  • Toimimme Kärkölän kasvun, talouden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
  • Emme edusta poliittista puoluekantaa.
  • Keskitymme toiminnan kehittämiseen, teemme omassa päätösvallassa olevat asiat huolellisesti, yhteistyössä.
  • Suunnittelemme toimintaamme pitkäjänteisesti.
  • Toimimme toisiamme, tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta arvostaen.
  • Pyrimme vaikuttamaan laaja-alaisesti niin kunnassa kuin sen sidosryhmissä.